вторник, 11 септември 2012 г.

Работилница "Градска медия за култура": 17-21/09/2012


"Градска Медия за Култура" е проект, който цели разработването на стратегия за комуникиране и представяне на културни събития в градското пространство посредством иновативни комуникационни средства.

Проектът се стреми да подпомогне кандидатурата на София за Европейска Столица на Културата чрез създаване на комуникационна инфраструктура в градска среда,  която да популяризира сред населението и гостите на града целия процес по кандидатурата, както и подпомаганите от Столична Община културни събития и проекти.

Проектът цели да стимулира създаването на цялостен културен и творчески имидж на София.

Проектът представя възможност за повишаване на качеството на градската среда  чрез изграждане на нови и облагородяване  на съществуващи елементи на градския дизайн.

За целите на проекта ще бъде организирана и проведена творческа работилница, в която ще участват млади професионалисти и студенти.

Участниците ще бъдат въвлечени както в процеса на идейното проектиране и изработването на цялостна концепция, така и в реализирането на конкретни прототипи, които ще бъдат демонстрирани в градска среда. След обсъждане и систематизиране на цялостна стратегия, участниците ще имат за задача да разработят конкретни решения. Във финален етап от творческата работилница, ще бъдат избрани стратегически решения, които ще бъдат реализирани в градска среда.

Търсеният резултат от работилницата е постигане на многообразие и оригиналност в решенията, както и иницииране на широка гражданска активност за проблемите на рекламата на културните събития в София.

Работилницата ще предостави възможност за развиване на знания и методи на работа  в сферата на градското планиране и градския дизайн. 

Работилницата ще се проведе между 17 и 21 септември 2012 година в новосъздадената в УАСГ “Лаборатория за градски дизайн”.
Ръководители на творческата работилница за идеи ще бъдат специалисти от сдружение “Трансформатори” , АЛОС, НХА и УАСГ.

Екип ръководители работилница :
Валери Гюров - Трансформатори, 0887/933314
Георги Митков – Трансформатори, 0877/139947
Ралица Маринова- АЛОС – Център за неформално обучение
Теодор Лихо - НХА
Николай Давидков - УАСГ

Повече за проекта можете да прочете тук:
http://transformatori.net/media-kultura/

Записване и въпроси за работилницата:
workshop@transformatori.net

Няма коментари:

Публикуване на коментар